กลุ่มบริหารงบประมาณ

โปร่งใส ตรวจสอบได้

 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ยินดีต้อนรับกลุ่มบริหารงบประมาณ

 

การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

 

 


 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
E-mail : bankaboktiaschool@gmail.com
Design by Nawaphon Jobsri