โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ยินดีต้อนรับ....... Welcome to Bankaboktia School.......


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร -

 

 

- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร -

 

 

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี -

 

 

- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต -

 

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร -

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต -

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน -

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี -

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา -

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

-รอข้อมูล-
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
E-mail : bankaboktiaschool@gmail.com
Design by Nawaphon Jobsri