โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ยินดีต้อนรับ....... Welcome to Bankaboktia School.......


กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้สมัคร 2 คน และผลคะแนนดังนี้ ผู้สมัครหมายเลข 1 เด็กหญิงกรวิกา ขันพัฒน์ ได้รับคะแนนเสียง 71 คะแนน(ได้รับตำแหน่งประธานนักเรียน) ผู้สมัครหมายเลข 2 เด็กหญิงพิชชานันท์ ไหมอ่อน ได้รับคะแนนเสียง 61 คะแนน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 178 คน มาใช้สิทธิ์ 159 คน (89.32% ของผู้มิสิทธิ์เลือกตั้ง) (16/ก.ค./2563)

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยามารยาทและศิลปวิทยา และเปรียบเสมือนกับการที่ลูกศิษย์ได้แสดงความนอบน้อมขอเป็นศิษย์ของครู และพร้อมยินยอมที่จะได้รับคำสั่งสอนจากครูทุกประการ(16/ก.ค./2563)

บรรยากาศผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (15/ก.ค./2563)

นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยนาท นิเทศติดตามประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย (1/ก.ค./2563)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดกะบกเตี้ย วัดทุ่งนาน้อยเจริญธรรม วัดเขาถ้ำ และวัดเขาผาแดง (3/ก.ค./2563)

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (1/ก.ค./2563)

สาธารณสุขอำเภอเนินขาม ประเมินเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (30/มิ.ย./2563)
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
E-mail : bankaboktiaschool@gmail.com
Design by Nawaphon Jobsri