หน้าหลัก
ที่ตั้งโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด
วีดีโอ
ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 คู่มือ Logbook PDF
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ดาวน์โหลดตราโรงเรียน คู่มือกรอก Lokbook แบบง่าย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 44 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 
โทร. 056 947560 www.bktschool.ac.th