หน้าหลัก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากร ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
ภาพยนตร์สั้นศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 รางวัลเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีการศึกษา 2560 ระดับประเทศ
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
ภาพยนตร์สั้นศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ภาพยนตร์สั้นศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 44 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 
โทร. 056 947560 www.bktschool.ac.th