หน้าแรก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากร ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 44 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 
Design by Nawaphon Jobsri