หน้าหลัก ที่ตั้งโรงเรียน ประวัติโรงเรียน บุคลากร ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด วีดีโอ ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวรุ่งนภา ผาลาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์
สพป.ชัยนาท
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย
กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพนักเรียน 24 ม.ค. 2563 (ดูรูปภาพคลิ๊ก)
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดูรูปภาพคลิ๊ก)
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 44 หมู่ 5 ต.กะบกเตี้ย อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 
โทร. 056 947560 www.bktschool.ac.th