โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ยินดีต้อนรับ....... Welcome to Bankaboktia School....... 

นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

 

นางสาวรุ่งนภา ผาลาด
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรดาณัฐ แสนสุทธิกานต์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวริญญาภัทร์ กิจพงศ์ชยะกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพล สุขสงวน
ตำแหน่ง ครู

นางสาววราภรณ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง ครู

นายสมคิด ชูนพรัตน์
ตำแหน่ง ครู

นางเนตรนภา บัตเตอร์ฟิลด์
ตำแหน่ง ครู

นางสาวกิตติภา สนิทไทย
ตำแหน่ง ครู

นายพงศ์ศิริ กอดสอาด
ตำแหน่ง ครู

นายนวพรรษ ภูมิแสง
ตำแหน่ง ครู

นายสงกรานต์ ยอดกลิ่น
ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูผู้สอน

นายวสันต์ นกไทย
ตำแหน่ง ช่างไม้ ช 4

นายสมคิด สิงห์สม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวกิดาการ พุ่มจำปา
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

นายนวพล จบศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 

โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130
E-mail : bankaboktiaschool@gmail.com
Design by Nawaphon Jobsri